SZSS Katowice

KURS PROWADZącego strzelanie

W dniach 27.05.2017r w Śląskim Towarzystwie Strzeleckim Tychy, ulica Budowlanych 156, o godzinie 9:00 rozpocznie się dwudniowy kurs umożliwiający uzyskanie uprawnień prowadzącego strzelanie, które pozwalają na samodzielne strzelanie oraz nadzorowanie strzelania innych osób na strzelnicach. 

Kurs zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie w PZSS znajdującym się na stronie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego:  >>> link <<<

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia25.05.2017r na adres sts.tychy@wp.pl

Zgłoszenie musi zawierać:  Imię i Nazwisko, Pesel, nr patentu oraz licencji (zawodnika, sędziego, trenera).

 

Koszt szkolenia to 200 zł + opłata za wydanie przez PZSS bezterminowej legitymacji prowadzącego strzelanie.

Kontakt: Krzysztof Rymski  506074152

ZAPRASZAMY


Logowanie