SZSS Katowice

KURS - ZAPROSZENIE

KURS PROWADZĄCEGO STRZELANIE

 

W dniach27.02.2019r. oraz 6.03.2019r. w Rybniku, ulica Rudzka 14, o godzinie 16,00 rozpocznie się

dwudniowy kurs umożliwiający uzyskanie uprawnień prowadzącego strzelanie, które pozwalają na samodzielne strzelanie oraz nadzorowanie strzelania innych osób na strzelnicach.

Kurs zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie w PZSS znajdującym się na stronie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia: 25.02.2019r. na adres sts.tychy@wp.pl

Zgłoszenie musi zawierać: Imię i Nazwisko, PESEL, nr patentu orazaktualnej licencji (zawodnika, sędziego, trenera).

Koszt szkolenia /wpłata na miejscu podczas rejestracji uczestników/ to 250 zł + 50 zł za wydanie przez PZSS bezterminowej legitymacji prowadzącego strzelanie.

Kontakt w przedmiotowej sprawie :Krzysztof Rymski 506074152

 

Zapraszamy


KURSY - ZAPROSZENIE

ŚLĄSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO

informuje, że organizuje kursy na

UZYSKANIE LICENCJI SĘDZIEGO STRZELECTWA SPORTOWEGO KLASY TRZECIEJ

oraz STRZELAŃ DYNAMICZNYCH

w trakcie kursu odbędzie się także szkolenie na podwyższenie klasy sędziego PZSS

zajęcia będą się odbywały w dniach 13 i 20.03.2019

od godziny 16,00

(biuro kursu czynne od 15,30)

Rybnik, ul. Rudzka 14

szczegółowe informacje u Przewodniczącego Kolegium Sędziów ŚZSS

Zygmunt Szymkowiak, z.szymkowiak@interia.pl, tel.602859013

Zgłoszenia: ozss.katowice@wp.pl


INFORMACJA

INFORMACJA O LICENCJACH KLUBOWYCH NA 2018 ROK

Informujemy, że na stronie PZSS został zamieszczony następujący komunikat:

„Komisja Licencyjna informuje, że są już przyjmowane dokumenty o przedłużenie licencji klubowych (należy złożyć odpowiedni wniosek wraz ze wszystkimi wymienionymi w nim załącznikami). Zgodnie z §5 pkt 2 Regulaminu nadawania licencji uprawniających klub do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie strzeleckim „Dla zachowania ważności licencji na rok następny wymagane jest złożenie dokumentów wymienionych w § 3 pkt. 4 i 7 w terminie do 31 października roku poprzedniego”. Przedłużenie ważności licencji klubowej jest warunkiem niezbędnym, aby od 1 listopada br. można było uzyskać Licencje zawodnicze na rok następny. W związku z licznymi nieprawidłowościami w składanych dokumentach, przypominamy, że regulamin strzelnicy musi posiadać decyzję o jej dopuszczeniu do użytkowania oraz regulamin opatrzony pieczęciami i podpisami wójta, burmistrza lub prezydenta miasta”

W związku z powyższym, prosimy o wpłatę składki członkowskiej KLUBOWEJ za 2018 rok do dnia 25.10.2017 w niezmienionej wysokości 200 zł na konto ŚZSS Katowice, co umożliwi terminowe przekazanie stosownych składek członkowskich do PZSS od klubów i związku.


KOMUNIKAT

Komunikat Kolegium Sędziów WZSS w sprawie przedłużenia licencji sędziowskich

Prosimy o zapoznanie się w dokumentem:

>>>KOLEGIUM SĘDZIÓW WZSS<<<


INFORMACJA

Informujemy, że nastąpiła zmiana konta ŚZSS, wszystkie wpłaty prosimy realizować na nowy rachunek w Raiffeisen POLBANK nr 13 1750 0012 0000 0000 3700 1392


INFORMACJA

Zarząd przypomina o obowiązku wpłacania przez Kluby składek członkowskich.

Jednocześnie informuje, że w przypadku zaległci, nie  podpisywane wnioski na licencje, oraz nie dzie delegowany obserwator ŚZSS na organizowane zawody.


INFORMACJA

Przypominam, że uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego wymaga posiadania aktualnej licencji zawodnika Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, którą należy okazać przed startem

Zawodnik może reprezentować jedynie Klub wykazany we wniosku o licencję. 
Przestrzeganie zasad udziału w poszczególnych zawodach współzawodnictwa Śląskiego Związku Strzelectwa Sportowego nadzorują Sędzia Główny i Obserwator.
Wszystkie komunikaty z zawodów objętych współzawodnictwem sportowym ŚZSS, będą zamieszczane na stronie internetowej.
 
Krzysztof Rymski

Logowanie